Обществен съвет

 Стефан Йорданов Айлов – Председател

Десислава Бонева Димова – Секретар

 

Членове на Обществения съвет към Детска градина Радост гр. Гълъбово

 

Валентина Цветанова Георгиева – Представител на финансиращия орган – член

Мюмюне Мюмюнали Дурмуш – член

Пенка Илчева Минкова – Златева – член

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.