Предложение за доставка на продуктите по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”