Заповед на директор за определяне заявител по схема ” Училищен плод” и схема “Училищно мляко”